وارد حساب کاربری شوید   شنبه 30 ام دی 1396

اسکرابر سرنشین دار

حالت نمایش
اسکرابر B250Rکارچر

این اسکرابر باراننده یکی از بزرگترین دستگاه های ا

اسکرابر B150 Rکارچر

اسکرابر سرنشین دار b150 R کمپانی Karcher دقیقا ب

اسکرابرB 90 R Adv D75کارچر

دستگاه اسکرابر سرنشین دار B90 R از جمله دستگاه های

اسکرابر سرنشین دار Ride On 70

سرعت تمیز کاری 2400 متر مربع بر ساعت / ساخت ترکیه