برس اسکرابر صنعتی انا

بازدید : 42   |      

ضد سایش و بادوام

ساخته شده ازمواد درجه یک پرولون

قابلیت نصب روی اسکرابر صنعتی کابلی و شارژی آنا

در دو مدل برس نرم و زبر