گرد گیر دریل DDC 50

بازدید : 1944   |      

قیمت: 580,000 تومان

کد محصول : DDC 50

این وسیله بطور مستقل وبه تمام سطوح دیوار های چسبیده و گرد و خاک ناشی از دریل کاری را بطوری موثر و قابل اعتماد در زمان سوراخ کردن دیوار ها در خود جمع می کند .
این وسیله بدون نیاز به جارو برقی و یا دریلی خاص این امر را میسر میسازد و هردو دست برای نگه داشتن دریل را آزاد می نماید .
این وسیله قابل استفاده برای دریل کاری تا قطر 10 میلیمتر میباشد