برس نرم . WB 60 Soft brush

بازدید : 647   |      

توضیحات

برس نرم مناسب براي نواحی بزرگ

با عرض 284 میلی متر


موارد مصرف : کارواش های سری

K2 / K3 / K4 / K5 / K7