دستگاه نماشور صنعتی

بازدید : 1303   |      

یکی از جدیدترین و کامل ترین دستگاه ها برای شستشوی نما وشیشه در ارتفاعات استفاده از دستگاه نماشور است. این دستگاه آب ورودی را توسط چند مرحله فیلتر پیشرفته ، به آب عاری از هرگونه مواد معدنی و رسوبات تبدیل می کند و این آب را توسط لوله های اتصال به دسته بلندی تا ارتفاع 21 متر اتصال می دهد تا توسط برس انتهایی این دسته عملیات شستشوی نما صورت پذیرفته و اثرات آب پس از خشک شدن بر روی سطح باقی نماند. آب خالص باعث می شود که سطح از هرگونه آلودگی بصورت کامل تمیز گردد و پس از نظافت هیچ گونه اثری باقی نماند .

دسته سبک و قدرتمند و بلند این دستگاه اجازه می دهد تا عملیات نظافت از روی سطوح زمین بدون نیاز به بالابر و نردبان قابل انجام باشد