قرص رسوب گیر بخار شوی کرشر بسته 9 عددی

بازدید : 1097   |      

قرص رسوب گیر دستگاههای بخارشوی کرشر حاوی 9 عدد قرص رسوب گیر.لطفا به تعداد قرص لازم برای هر دستگاه باتوجه به حجم مخزن دستگاه توجه بفرمایید. کل مرحله رسوب گیری دستگاه سرد و در حالت خاموش و عدم اتصال دستگاه به برق انجام می شود. .روش استفاده: به اندازه لازم قرص داخل مخرن فلزی دستگاه ریخته و با آب مخزن را پر نمایید. دستگاه را به برق وصل نکنید. درب مخزن را نبندید. بعد از 8 ساعت مخزن را تخلیه و چند بار با آب تمیز بشویید.نکات ایمنی را رعایت کرده و از دستکش استفاده نمایید