محلول پاک کننده قوی مخصوص پولیشر

بازدید : 631   |      

عامل تمیز کننده قدرتمندی برای کف و کف های صنعتی بدون زحمت روغن ، روغن چربی ، دوده و مواد معدنی را از بین می برد. با فرمول بندی بهره وری سازگار با محیط زیست ، به ویژه اقتصادی ، م effectiveثر و سازگار با محیط زیست است.