نازل کوتاه 360 درجه کرشر

بازدید : 75   |      

نازل فشار قوي با کنترل فشار متغییر
با قابلیت چرخش

مشخصات

موارد مصرف : کارواش های سری K7 تا K4