دستگاه صابون ریز دستی

بازدید : 566   |      

صابون ریز یا مایع ریزدستی قابل استفاده در سرویس بهداشتی بوده می توان در سریع ترین زمان مایع را بر روی دست ریخته و استفاده کردمایع ریز از تجهیزات ملزوم در سرویس بهداشتی است.