شیر هوشمند تایمر دار کرشر

بازدید : 684   |      

کد محصول : مدل ST Duo Eco

این شیر تایمر دارد هوشمند کارچر دارای دو خروجی مجزای آب میباشد و قادر است جریان آب را با پایش میزان رطوبت خاک، کنترل کند. میزان رطوبت خاک را می‌توان در ۵ سطح تنظیم کرد. اگر سطح رطوبت زیر مقدار مورد نظر پایین بیاید ، آبگیری به صورت خودکار در زمان تنظیم بعدی شروع می شود. آبیاری با این دستگاه در هر روز حداکثر دو بار قابل تنظیم است (حداکثر مدت زمان آبیاری: ۹۰ دقیقه). آبیاری دستی با این سیستم در هر زمان امکان پذیر است. به لطف عملکرد سازگاربا محیط زیست این تایمر هوشمند، آب‌دهی می‌توان ۱ تا ۷ روز به تعویق بیفتد. همچنین می‌توانید آبیاری را تا ۲۴ ساعت متوقف کنید.
ST Duo Eco به همراه دو تراشه هوشمند رطوبت سنج