محلول پاک کننده قوی مخصوص بخارشو

بازدید : 1297   |      

محلول پاک کننده قوی مخصوص بخارشو با کف کم .عامل تمیز و چربی ملایم به طور موثری لکه های روغن ، چربی و دوده از کلیه قطعات را از بین می برد و محافظت موقت در برابر خوردگی را ایجاد می کند.

فعالیت میکروب ها را در پاک کننده های قطعات که مدتی ایستاده اند و در مواردی که ماده تمیز کننده به خصوص کثیف است افزایش می دهد.