نازل پرده و البسه کرشر

بازدید : 143   |      

کد محصول : نازل

نازل پرده و البسه بخار شوی های کرشر جهت از بین بردن چین و چروک های سطحی و از بین بردن پرز های معمولی