واکس زن اداری دو برس SH21

بازدید : 1411   |      

قیمت: 8,000,000 تومان

کد محصول : SH21

طریقه کارکرد دستگاه :

با فشردن دکمه استارت ، دستگاه شوشاینر شروع به کار خواهد کرد .باید ابتدا با برس گردگیر کفش های خود را گردگیری نمایید و سپس با فشار دادن سطح بالایی کفش به نازل شیر مکانیکی واکس بیرنگ روی کفش ریخته میشود ، در انتها با برس براق کننده شروع به پرداخت و براق نمودن کفش های خود می نمائید. .دستگاه بعد از زدن دکمه استارت به مدت 40 ثانیه شروع به کار می نماید و بعد از گذشت این زمان بصورت خودکار و اتوماتیک خاموش می شود