پولیشر دوقلو مخصوص فرش شوی

بازدید : 1503   |      

ماشین فرش دستی

ماشین فرش شوی دستی یکی از اصلی ترین دستگاه هایی است که توسط تازه کاران بخش قالیشویی مورد استفاده قرار می گیرد. مطلوب ترین انتخاب برای کارآفرین با بودجه محدود است. با شستشوی فرش دستی می توانید قالیشویی شرقی انجام دهید. داشتن یک پلیشر دستی یک تکه در فروشگاه خود با ماشین لباسشویی اتوماتیک از مزایای آن برخوردار است به همین دلیل ، دستگاه پولیشر دستی به صورت دستی برای کلیه شرکتهای بخش قالیشویی ضروری است.